Aja Engineering -Logo dizajn

Aja Engineering kompanija obratila nam je se sa upitom za dizajn logotipa. Glavni cilj našeg klijenta je bio da logotip sadrži asocijaciju sigurnosti i povjerenja ali i da bude jednostavan, prepozantljiv i moderniziran. Osvrćući se na želje klijenta kreirali smo logotip koji asocira sigurnost i pouzdanost te ga u potpunosti modernizovali upotrebom detaljnog stiliziranja. Našem klijentu novi logotip je povećao prepoznatljivost te privukao mnogobrojne nove klijente.