Aktiv plus -  logo dizajn

Logotip za Aktiv plus agenciju za računovodstvene usluge dizajniran je tako da bude prepoznatljiv i asocijativan. Kroz upotrebu jednostavnih grafičkih elemenata predstavili smo jedinstvenost, predanost, kontinuiranost kao i ustrajnost. Logo smo primjenili na različitim medijima u štampi.