Avdić auto- Logo dizajn

Klijent Auto Avdić poslao nam je ponudu za realizaciju logotipa koji će im pomoći uspostaviti identitet. Cilj je bio stvoriti moderan, jasan i pamtljiv logo koji će komunicirati sigurnost usluga koje autosalon Avdić nudi i privući široki krug kupaca. Logotip je trebao biti prilagodljiv za korištenje na različitim marketinškim materijalima, uključujući web ali i print. Na kraju čitavog procesa dobili smo kombinaciju abstraktnog logotipa i tipografije. Logotip ima jasne linije i daje osjećaj sigurnosti i pouzdanosti. Klijent je bio vrlo zadovoljan novim logotipom i smatrao je da je izrazito autentičan, pamtljiv , prilagođen za sve vrste upotrebe uključujući i štampu.