IPA Program prekogranične saradnje BiH-CG Promo film

"Prekograničnom saradnjom do uspjeha" je promotivni film o IPA programu prekogranične saradnje BiH-CG 2007-2013, koji obuhvata 35 projekata u 69 opština u pograničnom području. U filmu su predstavljeni neki od uspješno realizovanih projekata, kao i institucije koje su sprovodile projektne zadatke.