Krdžalić stomatologija

Na ovom projektu je najveći izazov bilo kreirati specifičan i jedinstven logotip od grafičkih elemenata koje sadrži većina logotipa stomatoloških ordinacija, a to je apstraktni prikaz zuba. Kombiniranjem slova K sa apstraktnom ikonom zuba dobio se stilski prijatan dizajn sa zaobljenim linijama i diskretnim naglaskom slova K.

Dizajn logotipa i svih ostalih grafičkih elemenata