Medena - Dizajn, štampa i aplikacija štanda

Pažljivo razmatrajući finalnu ideju našeg dizajnerskog tima kreirali smo štandove koji su bili vizualno privlačni i funkcionalni, angažirajući posjetitelje na raznim događajima. Dizajn štanda za klijenta Medena Commerce d.o.o pokazao se kao veoma uspješan projekat koji je povećao brand a uz to i zainteresovanost za nešeg klijenta. Takođe uradili smo print dizajna i implementirali smo folije na sajamskim štandovima.

Grafički dizajn, Štampa, Aplikacija štampe