No1Gym- Logo dizajn

Za klijenta No1Gym kreirali smo hrabar i upečatljiv tipografski logo. Proveli smo istraživanje i analizu kako bismo razumjeli vrijednosti klijenta, a zatim smo razmišljali i skicirali više koncepata. Nakon što smo odabrali tipografiju te naknadno boje, kreirali smo digitalne prototipove i poboljšali dizajn na osnovu povratnih informacija. Konačni logotip No1Gym predstavlja snagu i moć. Uspjeli smo dizajnirati logotip koji zadovoljava sve primjene i upotrebe te time doprinosi većoj vidljivosti našeg klijenta.

Design logtipa, dizajn i aplikacija štampe