Pakovanja Ukus tjestenine

Dizajn pakovanja za Ukus tjesteninu stavlja fokus na tjesteninu i ilustracijama pčeničnog klasja uokviruje i navodi oko posmatrača na naziv i sadržaj pakovanja. Korištena je kombinacija žute i crvene boje koje su dio vizuelnog identiteta brenda stvarajući osjećaj prepoznatljivosti proizvoda.