Subašić rebranding

Rebranding kompanije Subašić uključivao je čitav paket usluga i sistematski pristup rješavanju problema na način da sve bude u skladu sa grafičkim standardima, a da ipak zadrži određene elemente prethodnog vizuelnog identiteta. S obzirom da kompanija ima više vlastitih proizvoda bilo je potrebno pojednostaviti grafičke elemente i primjeniti na proizvode različitog karaktera.

Website možete pogledati na: www.subasic.ba