Tag d.o.o - Dizajn logotipa

Klijent je želio da zadrži prepoznatljivost koju su izgradili, ali i da novi logotip bude moderniziran i jednostavan zbog njegove primjene. Nakon nekoliko iteracija i povratnih informacija od našeg tima i klijenta, stigli smo do konačnog dizajna. Novi logo Tag d.o.o simbolizira pažnju na detalje i povezanost kroz jednu cijelinu , što ova firma i predstavlja. Veoma smo zadovoljni što smo ispunili želje našeg klijenta. Logo smo takođe implementirali na štampu: kartica, letaka, kataloga kao i rollup-a i drugih štamparskih usluga za Tag d.o.o

Redesign logotipa, dizajn i štampa biznis kartica, dizajna i štampa letaka ,kataloga, dizajn i štampa rollup-a