Ukus čajevi

Za dizajn pakovanja Ukus čajeva smo koristili dekorativni cvijetni uzorak kao podlogu koja asocira na polje čaja i stvara lijep kontrast sa bijelom podlogom gdje se nalazi naziv čaja. Korišteni grafički elementi asociraju na prirodu, nešto organsko i u stalnom pokretu. Paleta boja zavisi od vrste čaja i stvara osjećaj mirnoće i užitka.